Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Πολλές φορές ακούμε την ερώτηση: 
«Σε τι μας χρησιμεύει η χελώνα;» 
Θα μπορούσε να δημιουργηθεί αντίστοιχα το εύλογο ερώτημα:  
«Εμείς οι άνθρωποι σε τι άραγε χρησιμεύουμε στη χελώνα;»

Όλοι, φυτά, ζώα και άνθρωποι, μοιραζόμαστε την ίδια Γη. Ο άνθρωπος δεν έχει δικαίωμα να κρίνει ποιοι οργανισμοί είναι χρήσιμοι και ποιοι άχρηστοι. Παρ’ όλες τις προόδους της επιστήμης ελάχιστα μπορούμε να προβλέψουμε για τις επιπτώσεις της εξαφάνισης των ειδών. Με την εξαφάνιση ενός είδους, εκτός από το κενό που δημιουργείται στο τροφικό πλέγμα, εξαφανίζεται και μια ευκαιρία για έμπνευση και δημιουργία για τον άνθρωπο.Σύμφωνα μ' ένα αρχαίο Ινδικό μύθο η γη στηρίζεται στις πλάτες τριών ελεφάντων, οι οποίοι με τη σειρά τους στέκονται στο καβούκι μιας θαλάσσιας χελώνας. Κατά τον μύθο λοιπόν αν εξαφανιστούν οι θαλάσσιες χελώνες θα καταστραφεί και ολόκληρος ο κόσμος.
Όλοι μας έχουμε ευθύνη προς το περιβάλλον...
Γιατί το περιβάλλον μας χρειάζεται όλους!!